Vanda 萬代蘭

萬代蘭,是取字自梵文Vandaka,意思是『著生在樹木上的』。萬代蘭約有70多個原種,分佈以熱帶亞洲為中心,自印度、喜馬拉雅、中國南部、台灣、沖繩到菲律賓、印尼到澳洲等廣大區域。

主要品種

多數的萬代蘭都能在花梗上著生一打以上的花朵,幾乎全年都能開花,多數都是在春天或夏初抽出花梗,花色變化從白色、黃色、綠色、紅色到藍色,花型亦千變萬化,有的扭曲反轉、有的圓而扁平,氣根肥厚而型圓,從莖幹上一年四季不斷長出。

Vanda Blue

Vanda Blue

Vanda Purple

Vanda Purple

Vanda Light Blue -1

Vanda Light Blue -1

Vanda Light Blue -2

Vanda Light Blue -2

Pakchong Blue

Vanda Pakchong Blue

Vanda Brown cafe

Vanda Brown cafe

Vanda Pink Cafe

Vanda Pink Cafe

Vanda Speckle

Vanda Speckle

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanda Patches Pink

Vanda Patches Pink

Vanda Pink -1

Vanda Pink -1

Vanda Pink -2

Vanda Pink -2

Vanda Light Pink

Vanda Light Pink

Red

Vanda Red -1

Vanda Red -2

Vanda Red -2

Vanda Red -3

Vanda Red -3

Vanda Red -4

Vanda Red -4

Vanda Pink Speckle

Vanda Pink Speckle

Vanda Yellow

Vanda Yellow

Vanda Sakura White

Vanda Sakura White

Vanda Ascocenda Chocolate

Ascocenda Chocolate